Darwin day 2022, l'evoluzione in tempi di global change